วิตามินรวมและแร่ธาตุสำหรับทุกวัน

  • สูตรวิตามินรวมและแร่ธาตุทีสมบูรณ์ *
  • ส่งเสริมสุขภาพกล้ามเนื้อ กระดูก และฟัน *
  • ให้พลังงานเพื่อสุขภาพโดยรวม *
จำนวน: 60/120
ประเภท: แคปซูลเหลว
ขนาดหน่วยบริโภค: 2 แคปซูลเหลว
มีจำหน่ายสำหรับผู้จัดจำหน่าย

Description

วิตามินและแร่ธาตุที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกวัน เป็นสูตรที่อุดมไปด้วยสารอาหารซึ่งใช้ส่วนผสมที่มีคุณภาพสูงกว่าวิตามินรวมยี้ห้ออื่น ๆ

*ข้อความเหล่านี้ยังไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการวินิจฉัย บำบัด รักษา หรือป้องกันโรคใด ๆ